Gunah

Tuhme tumhare gunahon
Ki saza zaroor milegi
Aur mujhe mere gunaho ki

Continue reading